Mleczarstwo
fot. Fotolia

Z dniem 1 czerwca 2019 roku obowiązywać zaczęły nowe kwoty przychodów, które decydować będą o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych ? poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na mocy najnowszych ustaleń, od 1 czerwca kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynosić będą odpowiednio:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 465 zł 70 gr
2) 130% tego wynagrodzenia, czyli 6 436 zł 30 gr

Nowe stawki miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury lub renty, zostały ogłoszone w dniu 21 maja 2019 roku przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4 950 zł 94 gr).

KRUS