Mleczarstwo
fot. Fotolia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 grudnia 2018 roku, obowiązywać będą nowe kwoty przychodów, które decydować będą o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwoty powodujące zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury lub renty wynoszą od 1 grudnia 2018 roku odpowiednio:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3.206 zł 20 gr,
2) 130% tego wynagrodzenia, czyli 5.954 zł 30 gr.

Nowe stawki miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury lub renty, zostały ogłoszone w dniu 13 listopada 2018 roku przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (4.580 zł 20 gr).

KRUS