opryskiwacz
fot. Fotolia

Wiadomo już na jakim pułapie kształtować będzie się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, którą rolnicy będą zobowiązani opłacać w I kwartale 2019 roku ? informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podobnie jak miało to miejsce w ostatnim kwartale 2018 roku, wysokość stawki jaką zobowiązane będą płacić osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS, wynosić będzie 42 złote miesięcznie. W przypadku osób posiadających ubezpieczenie w zakresie ograniczonym, reguła ustalania miesięcznej stawki będzie niezmienna i wynosić będzie wysokość 1/3 pełnej składki, a więc 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka dla ubezpieczenia emerytalno-rentowego w I kwartale 2019 roku wynosić będzie 10% emerytury podstawowej obowiązującej w grudniu 2018 roku (912,86 zł), czyli 91 zł.

Składa jaka będzie konieczna do uregulowania w przypadku pomocnika rolnika wynosić będzie 42 zł miesięcznie. Jeżeli umowa pomocy przy zbiorach zawarta przez pracownika z rolnikiem jest krótsza niż okres jednego miesiąca, wysokość stawki będzie obliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych są zobowiązane do uregulowania dodatkowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która w I kwartale 2019 roku wynosić będzie:

? 12% emerytury podstawowej (110 zł) w przypadku gospodarstw rolnych o obszarze do 100 hektarów przeliczeniowych,

? 24% emerytury podstawowej (219 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 100 hektarów przeliczeniowych, ale mieszący się w normie do 150 hektarów,

? 36% emerytury podstawowej (329 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 150 hektarów przeliczeniowych, ale mieszący się w normie do 300 hektarów,

? 48% emerytury podstawowej (438 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 300 hektarów przeliczeniowych.

48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł ? w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Składki dla rolników, małżonków i domowników za pierwszy kwartał 2019 roku należy uregulować do 31 stycznia 2019 roku. W przypadku pomocników rolnika, składki należy uregulować do 15 dnia następnego miesiąca.

KRUS