zimny wychów cieląt
fot. Fotolia

Chociaż zimny wychów cieląt w Polsce nie jest jeszcze zbyt popularny, stopniowo zyskuje coraz większe grono zwolenników. Przyjmuje się, że zwierzęta, które utrzymywane są w ten sposób, cechują się wyższą odpornością, co pozytywnie przekłada się na ich zdrowotność.

Utrzymywanie cieląt w tzw. igloo, może być jeszcze efektywniejsze poprzez stosowanie kurtek chroniących przed zimnem.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie na 40 cielętach rasy holsztyno-fryzyjskiej utrzymywanych w ramach zimnego wychowu od grudnia do lutego. 

Połowa z cieląt w wieku od 2 do 12 tygodni została ubrana w specjalnie przygotowane kurtki. Naukowcy odkryli, że cielęta z kurtkami były ostatecznie średnio 11,68 funta (około 5,3 kg) cięższe niż te bez.

Kurtki pomogły młodym cielętom tolerować stres wynikający z niskich temperatur oraz ich poprawić zdrowie i wzrost w miesiącach zimowych. Młode cielęta nie mają dużych zapasów tłuszczu w organizmie, dlatego szybko tracą ciepło ciała w niskich temperaturach powietrza.

Ponadto udało się ustalić, że zwierzęta ubrane w kurtki cechowały się lepszym wykorzystaniem paszy, miały lepiej rozwinięty żwacz, oraz lepiej przyswajały składniki pokarmowe.

W Stanach Zjednoczonych jest wielu producentów i dystrybutorów kurtek cielęcych, dlatego bardzo możliwe, że metoda ta zacznie niebawem zyskiwać popularność także w Europie.

BV