szarek komośnik
fot. Südzucker Polska

Szarek komośnik jest szkodnikiem, który w ostatnich latach wyrządził ogromne szkody w plantacjach buraka cukrowego, zwłaszcza we wschodniej części Polski.

Chrząszcz zaczął masowo pojawiać się wschodnich regionach naszego kraju w 2016 roku i od tego czasu zagrożenie z jego strony masowo wzrasta.

Szarek komośnik jest szkodnikiem, którego bardzo trudno jest zaobserwować, ponieważ żeruje w nocy, a w ciągu dnia chowa się w glebie. Szarek komośnik pozostawia po sobie jednak charakterystyczne ślady ? na roślinach można zaobserwować nadgryzienia liścieni i pierwszych liści właściwych, które mają półksiężycowy kształt.

Zdarza się, że po zaledwie kilku dniach żerowania szarka komośnika, będące w bardzo dobrej kondycji rośliny mają bardzo poważne obrażenia liście, które w skrajnych przypadkach zostają całkowicie zniszczone przez szkodnika.

Eksperci z Südzucker Polska ostrzegają, że również w tym roku należy nastawić się na dużą presję ze strony szarka komośnika w plantacjach buraka cukrowego. Stosunkowo łagodna i krótka zima sprzyjała zimowaniu tego szkodnika, a odkrywki wykonane na polach, na których w ubiegłym roku uprawiano buraki potwierdziły, że wiele szkodników zdołało przezimować.

Na niektórych plantacjach rozpoczyna się okres wschodów buraków, dlatego ważny jest monitoring pól. W zwalczaniu szarka komośnika dostępne są trzy insektycydy: Karate Zeon 0,2 l/ha, Proteus 0,5-0,75 l/ha oraz Cyperkill Max 500 EC 005 l/ha.

Südzucker Polska