dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że w związku coraz częstszymi przypadkami blokowania inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz utrudnieniami w prowadzeniu produkcji rolnej ze strony nowych mieszkańców wsi, konieczne są zmiany przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej.

Według KRIR gminy powinny mieć możliwość wprowadzenia zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, które chroniłyby prawa nabyte rolników gospodarujących od wielu lat na danym terenie.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w tym celu do minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o wprowadzenie odpowiednich zmian prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Źródło: www.krir.pl