fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją konkretnych działań, mających na celu zażegnanie problemów, z jakimi zmagają się rolnicy ze strony mieszkańców wsi, którzy nie zajmują się pracą w sektorze rolnym.

Propozycje KRIR są efektem pisma ministra rolnictwa skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, z jakimi podczas swojej pracy muszą mierzyć się właściciele gospodarstw rolnych.

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o wewnętrznych konfliktach pomiędzy mieszkańcami wsi. Wszystko za sprawą wzrastającego niezadowolenia mieszkańców osiedli położonych w bezpośrednim otoczeniu pól uprawnych, którzy narzekają na hałas i nieprzyjemne zapachy, które często towarzyszą pracom rolników.

W ostatnim czasie największy rozgłos zyskała sprawa 44-letniego rolnika z Oławy, który za pracę kombajnem po godzinie 22, został ukarany mandatem w wysokości 500 zł za zakłócanie ciszy nocnej.

KRIR uważa, że podstawowym działaniem, które powinno zostać podjęte, jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie całej Polski, która uświadamiałaby osoby niezwiązane z gospodarstwem rolnym, jaka jest specyfika pracy na wsi.

Izby rolnicze uważają, że szczególny nacisk należy położyć na zwiększanie świadomości mieszkańców wsi na temat konieczności wykonywania zabiegów agrotechnicznych w określonych porach i poinstruować ich, że np. wieczorne opryski są koniecznością, a nie kaprysem rolników.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że dobrym rozwiązaniem może być także wprowadzenie obowiązku złożenia odpowiedniego oświadczenia przez mieszkańców miast zamierzających przeprowadzić się na wieś.

Osoby chcące zamieszkać na wsi, musiałyby złożyć do urzędu gminy oświadczenie, że znane im są warunki życia na terenach związanych z produkcją rolną i w związku z tym nie będą występować z żadnymi roszczeniami względem rolników.

KRIR