młody rolnik 2019 - zasady
fot. Fotolia

Od 31 maja do 29 czerwca, regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będą wnioski o wsparcie od młodych rolników, którzy rozpoczynają samodzielne gospodarowanie.

Wysokość bezzwrotnej premii, która finansowana jest z budżetu PROW na lata 2014-2020 została podniesiona z poziomu 100 do 150 tys. zł.

O przyznanie premii dla młodego rolnika w roku 2019 mogą ubiegać się osoby, które w dniu złożenia wniosku nie mają więcej niż 40 lat i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli osoby ubiegające się o przyznanie premii dla młodego rolnika nie posiadają stosownych kwalifikacji, są zobligowane do uzupełnienia ich w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W ramach programu młody rolnik, osoby ubiegające się o premię, muszą posiadać również gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Warunkiem przyznania premii dla młodego rolnika w wysokości 150 tys. zł jest jest utworzenie gospodarstwa rolnego, którego wielkość ekonomiczna (SO) jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Ponadto powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia gospodarstwa nie może być większa niż 300 hektarów. Dodatkowo przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach programu młody rolnik 2019, pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów – wnioskodawca musi jednak uzyskać co najmniej 8 punktów.

Pieniądze w ramach wsparcia dla młodych rolników, będą przekazywane w dwóch ratach:

– pierwsza w wysokości 120 tys. zł na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji,

– druga w wysokości 30 tys. zł na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu,

Cała kwota premii w wysokości 150 tys. zł musi zostać przeznaczona przez rolnika na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Pomoc uzyskana w ramach programu młody rolnik 2019 nie może zostać przeznaczona chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej oraz prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne.

ARiMR

Od zawsze związany z rolnictwem. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ekonomia, specjalizujący się w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej.