młody rolnik 2019 - zasady
fot. Fotolia

Od 31 maja do 29 czerwca, regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będą wnioski o wsparcie od młodych rolników, którzy rozpoczynają samodzielne gospodarowanie.

Wysokość bezzwrotnej premii, która finansowana jest z budżetu PROW na lata 2014-2020 została podniesiona z poziomu 100 do 150 tys. zł.

O przyznanie premii dla młodego rolnika w roku 2019 mogą ubiegać się osoby, które w dniu złożenia wniosku nie mają więcej niż 40 lat i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli osoby ubiegające się o przyznanie premii dla młodego rolnika nie posiadają stosownych kwalifikacji, są zobligowane do uzupełnienia ich w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W ramach programu młody rolnik, osoby ubiegające się o premię, muszą posiadać również gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Warunkiem przyznania premii dla młodego rolnika w wysokości 150 tys. zł jest jest utworzenie gospodarstwa rolnego, którego wielkość ekonomiczna (SO) jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Ponadto powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia gospodarstwa nie może być większa niż 300 hektarów. Dodatkowo przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach programu młody rolnik 2019, pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów ? wnioskodawca musi jednak uzyskać co najmniej 8 punktów.

Pieniądze w ramach wsparcia dla młodych rolników, będą przekazywane w dwóch ratach:

? pierwsza w wysokości 120 tys. zł na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji,

? druga w wysokości 30 tys. zł na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu,

Cała kwota premii w wysokości 150 tys. zł musi zostać przeznaczona przez rolnika na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie ? co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Pomoc uzyskana w ramach programu młody rolnik 2019 nie może zostać przeznaczona chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej oraz prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne.

ARiMR