młody rolnik 2019 - zasady
fot. Fotolia

1 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków przyznanie premii w ramach programu młody rolnik 2019 na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Wyższa kwota wsparcia dla młodego rolnika w 2019 roku

Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2019 roku w ramach programu młody rolnik do biur powiatowych ARiMR trafiło ponad 3 tys wniosków o przyznanie wsparcia.

Premia dla młodego rolnika w 2019 roku, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W odróżnieniu od wcześniejszych lat, premia dla młodego rolnika w 2019 roku została podwyższona do poziomu 150 tys zł. Przypomnijmy, że wysokość bezzwrotnej premii, która finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została na początku maja podniesiona z poziomu 100 do 150 tys. zł.

Warunki uzyskania wsparcia w ramach programu młody rolnik

Z premii w ramach programu młody rolnik mogą skorzystać osoby, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat i posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku, kiedy rolnik składający wniosek nie posiada stosownych dokumentów, jego obowiązkiem jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto osoby chcące skorzystać z premii dla młodego rolnika muszą posiadać gospodarstwo rolne, które powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha i rozpocząć w nim działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem stosownego wniosku o przyznanie wsparcia.

Jednym z warunków otrzymania pomocy w wysokości 150 tys zł w ramach programu młody rolnik 2019 jest utworzenie gospodarstwa rolnego, którego wielkość ekonomiczna (SO) jest nie mniejsza niż 13 tys euro i nie większa niż 150 tys euro.

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie młodego rolnika ubiegającego się o wsparcie powinna być równa co najmniej średniej krajowej lub średniej wojewódzkiej ? w przypadku gospodarstw, gdzie średnia powierzchnia gospodarstw w województwie jest mniejsza niż średnia krajowa. Młodzi rolnicy ubiegający się o przyznanie dofinansowania muszą także posiadać gospodarstwo rolne, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 300 hektarów. Ponadto co najmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa rolnego musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Warto przypomnieć, że w ramach programu młody rolnik 2019 z przyznania pomocy nie mogą skorzystać rolnicy zajmujący się hodowlą drobiu, uprawą roślin wieloletnich na cele energetyczne czy prowadzący niektóre działy specjalne produkcji rolnej.

Niewykluczone jednak, że niebawem hodowcy drobiu zostaną uwzględnieni przy przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował bowiem odpowiedni wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, argumentując go faktem, że brak wsparcia dla hodowców drobiu może oznaczać w szerszej perspektywie czasowej mniejsze możliwości w zakresie inwestycji ? przede wszystkim w nowoczesny sprzęt i urządzenia, co w przyszłości może powodować problemy z konkurencyjnością produkcji polskiego drobiu.

W ramach programu, o kolejności przyznawania pomocy wnioskodawcom, decyduje liczba punktów. W pierwszej kolejności otrzymują ją rolnicy z największą liczbą punktów, przy czym pomoc finansowa przyznawana jest w momencie, kiedy wnioskodawca uzyskał ich co najmniej 8.

Kiedy następuje wypłata pieniędzy w ramach programu młody rolnik?

Premia dla młodych rolników w roku 2019 po podniesieniu z poziomu 100 do 150 tys. zł wypłacana będzie w dwóch ratach w następujących sumach:

I rata – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony w momencie spełnienia przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;

II rata – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

W myśl obowiązujących przepisów, młody rolnik ubiegający się o dofinansowanie, musi przeznaczyć całą kwotę w wysokości 150 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej bądź przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ponadto co najmniej 70% powyższej kwoty musi przeznaczona zostać na inwestycje w środki trwałe.

Źródło: www.krir.pl

2 KOMENTARZE