fot. Fotolia

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej, Krajowa Rada Izb Rolniczych, zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości uproszczenia przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców w gospodarstwach rolnych.

Zdaniem KRIR, aktualne procedury związane z zatrudnianiem obcokrajowców przez rolników do prac sezonowych są zbyt skomplikowane i pracochłonne.

Izby rolnicze zwracają uwagę na fakt, że rolnicy zatrudniają pracowników sezonowych w momencie największego nasilenia prac polowych i często zmuszeni są do załatwiania spraw urzędowych związanych z ich pobytem, zamiast skupić się na zbiorze plonów.

Problematyczną kwestią jest również konieczność płacenia przez rolników podatków od zakwaterowania pracowników. W wielu przypadkach pracownicy sezonowi mieszkają bezpłatnie na terenie gospodarstwa, co wymusza na rolnikach sztuczne ustalanie kosztu zakwaterowania, aby spełnić przepisy.

KRIR