susza w kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, opublikował najnowszy, dziewiąty raport dotyczący suszy rolniczej w Polsce za okres od 11 czerwca do 10 sierpnia 2018 roku.

Na podstawie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) sporządzonego dla wszystkich 2478 gmin Polski, stwierdzono występowanie suszy rolniczej.

W porównaniu z poprzednim raportem, średnie KBW w Polsce uległo zmniejszeniu o 0,9 mm w stosunku do poprzedniego okresu i wynosi obecnie -110,2 mm.

Podczas gdy we wschodnich regionach Polski, średnie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego wzrosły od 10 do 20 mm, w zachodniej części kraju wartości te uległy obniżeniu od kilku do 30 mm.

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w Poznaniu i terenach przyległych do miasta oraz na Ziemi Lubuskiej, gdzie deficyt wodny wynosi -190 do 209 mm. Niewiele lepiej jest na Nizinie Szczecińskiej, Wzniesieniach Zielonogórskich, Wale Trzebnickim, Wysoczyźnie Lubińskiej oraz na Równinie Legnickiej gdzie wartości te oscylują w granicach ?170 do -189.

Susza zauważalna jest obecnie w takich uprawach krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę. We wszystkich przypadkach największe straty odnotowano w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

IUNG PIB