bydło mięsne - limousine
fot. Fotolia

Wirus BHV1, czyli zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła rozprzestrzenia się po terytorium Niemiec. Chociaż choroba nie zagraża bezpośrednio ludziom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwierzęta które zmagają się z tym schorzeniem, muszą zostać poddane uśmierceniu lub poddane ubojowi.

Wirus BHV1 został oficjalnie wykryty w połowie maja w gospodarstwie znajdującym się w okolicach Aachen. Właściwy urząd weterynaryjny zarządził wówczas ubój bydła, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Rolnik, do którego należało stado złożył sprzeciw przeciwko nakazowi. Wniosek ten został odrzucony przez Sąd Administracyjny w Aachen w dniu 25.07.19.

Oficjalne dochodzenie wykazało, że stado bydła dotkniętego chorobą miało stopień zachorowalności przekraczający 80%.

Zgodnie z ustawą o zdrowiu zwierząt, Urząd Weterynaryjny jest upoważniony do wydania odpowiedniego nakazu uśpienia zwierząt, o czym poinformował sąd administracyjny w Aachen w komunikacie prasowym.

Uśpienie bydła okazało się konieczne dla ochrony stad znajdujących się w pobliżu. W Niemczech istnieje bowiem zakaz szczepień przeciwko BHV1.

Agrarheute