nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że z dniem 26 lipca 2018 roku wejdą w życie założenia tzw. programu azotanowego, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczeniu.

Program azotanowy reguluje między innymi takie działania jak:

a) sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,

b) terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, które przedstawiają się następująco:

– nawozy naturalne stałe:

* grunty orne: 1 marca – 31 października

* uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i uprawy wieloletnie: 1 marca – 30 listopada

– nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne:

– grunty orne: 1 marca – 20 października,

– grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiących załącznik nr 2 do Programu: 1 marca – 15 października

– grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu: 1 marca – 25 października

– uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone: 1 marca – 31 października

c) warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania

d) zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem

Obowiązek sporządzania planu nawożenia azotem, zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Określone warunki przechowywania odchodów zwierzęcych będą obowiązywać w gospodarstwach prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej 210 DJP z dniem 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku gospodarstw, gdzie hodowla zwierząt jest mniejsza niż 210 DJP, przepisy wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2024 roku.

Pozostałe założenia programu będą obowiązywać od 26 lipca.

MRiRW