opryskiwacz
fot. Fotolia

Polska prowadzi negocjacje handlowe w zakresie eksportu polskich produktów na rynek zagraniczny. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, odbył w kończącym się tygodniu z przedstawicielami Francji oraz Uzbekistanu.

Dla Polski szczególnie istotne jest możliwe zawarcie porozumienia z Francją ? zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w formacie Trójkąta Weimarskiego (Polska ? Francja ? Niemcy).

Francja już teraz jest krajem, który jest niezwykle istotny dla polskiego eksportu artykułów pochodzących z rolnictwa. W 2017 roku zajęła szóstą pozycję w eksporcie Polski, co stanowiło 5,1% eksportu rolno-spożywczego ogółem.

W przypadku rozmów z Uzbekistanem, Polska wykazała gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami związanymi z rozwojem rolnictwa oraz zacieśnienia współpracy na rzecz zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi.

MRiRW