mięso wieprzowe
fot. Fotolia

Z dniem 18 lutego 2020 roku w życie wchodzą przepisy umożliwiające prowadzenie małych rzeźni rolniczych w gospodarstwach rolnych.

Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla rzeźni rolniczych ma na celu wsparcie rolników utrzymujących zwierzęta w swoich gospodarstwach oraz rolników zainteresowanych rozwojem działalności, w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek na małą skalę, np. w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy też działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Jakie wymagania muszą spełniać małe rzeźnie rolnicze? Więcej na ten temat można znaleźć: Małe rzeźnie rolnicze od 18 lutego. Jakie wymagania muszą spełniać?

Źródło: www.mojarola.pl