fot. Krzysztof Przepióra

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 grudnia 2018 roku, rolnicy (domownicy rolnika) nie będą już musieli dostarczać do KRUS zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

Zniesienie tego obowiązku wynika z faktu, że od 1 grudnia zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA) i przekazywane do systemu informatycznego KRUS. W oparciu o to zaświadczenie, Kasa będzie rozpatrywać prawo do zasiłku chorobowego.

KRUS