leki weterynaryjne - podatek VAT
fot. Fotolia

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowych stawek podatku VAT, które zaczną obowiązywać wraz z początkiem nowego roku.

Wśród towarów, w przypadku których nastąpi wzrost podatku z 7 do 23% znajdują się między innymi leki weterynaryjne.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej informuje, że wzrost podatku odciśnie swoje piętno nie tylko na posiadaczach psów i kotów, ale na całej branży produkcji zwierzęcej i przetwórczej. 

Zdaniem ekspertów, wzrost VAT przyczyni się do wzrostu cen wyrobów mięsnych i nabiału przy jednoczesnym spadku konkurencyjności tych sektorów na rynkach eksportowych.

KZP-PTCh donosi, że wzrost kosztów leków weterynaryjnych w większości będą ponosić rolnicy, a prawo do odliczenia VAT może okazać się niewystarczającym instrumentem który kompensowałby wyższe ceny leków dla zwierząt.

KZP-PTCh