fot. Fotolia

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zwrócił się z prośbą o umożliwienie polskim rolnikom skorzystania z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

Polskie rolnictwo zmaga się obecnie z problemem suszy, w wyniku której, wiele gospodarstw będzie miało problem z uzyskaniem odpowiedniej wielkości zasobów paszowych dla utrzymywanych zwierząt oraz odpowiedniej wartości odżywczej pasz.

Na mocy decyzji Komisji Europejskiej, ugory będą mogły zostać uznane odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, również w przypadku, kiedy były one wykorzystywane do wypasu zwierząt lub innych celów produkcyjnych.

Odstępstwo to będzie przysługiwać gospodarstwom, które zostały dotknięte suszą, która przełożyła się na straty w zasobach paszowych.

Z uwagi na niekorzystną sytuacje, urogacja pozwoli rolnikom na wypasanie zwierząt lub dokonywania zbioru na cele produkcyjne na ugorach.

MRiRW