kury nioski - wolny wybieg
fot. Fotolia

To o czym mówiło się już od pewnego czasu, stało się faktem.

Stany Zjednoczone wydały oficjalną zgodę na stosowanie owadów w paszach przeznaczonych dla drobiu. Amerykańskie organy nadzorcze wydały pozwolenie na stosowanie larw much (Hermetia illucens) lub produktów na nich opartych w paszach dla drobiu.

Na temat stosowania białka owadziego w żywieniu drobiu mówiło się już od dłuższego czasu. Według nieoficjalnych informacji, zgoda na używanie pasz zawierających białko owadzie ma zostać wydana także w Unii Europejskiej.

Mówi się, że oficjalne pozwolenie ze strony Komisji Europejskiej ma zostać wydane w 2019 roku wraz z zezwoleniem na używanie mączek mięsno-kostnych w paszach dla drobiu.

KIPDiP / Moja Rola