Bogdan Konopka ? Główny Lekarz Weterynarii
fot. MRiRW

Wczorajsze doniesienia lidera ruchu Agro Unia, Michała Kołodziejczaka odnośnie zmiany na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii okazały się prawdziwe.

We wtorek, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, nowym Głównym Lekarzem Weterynarii został Bogdan Konopka pełniący dotychczas funkcję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Poprzednio funkcję Głównego Lekarza Weterynarii sprawował Paweł Niemczuk.

MRiRW