susza kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

16 listopada mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej przez rolników, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach.

Pierwotnie przyjmowanie wniosków miało dobiec końca wraz z końcem października, ale w związku z opóźnieniami związanymi ze sporządzaniem protokołów oszacowania szkód lub innych wymaganych dokumentów, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski zdecydował się przedłużyć termin do 16 listopada.

Przypomnijmy, że łączna pula przeznaczona przez rząd na pomoc suszową, wynosi w 2018 roku 1,5 miliarda złotych.

Jeżeli straty w gospodarstwie osiągnęły poziom 70% i wyższy, kwota wsparcia dla rolników wyniesie 1000 zł do każdego hektara upraw. W przypadku rolników, u których straty mieściły się w przedziale 30-70%, kwota wsparcia wyniesie 500 zł/ha.

MRiRW