fot. www.mojarola.pl

Na podstawie zmian w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa będą prowadzić kontrole upraw pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych ? GMO.

Liczba kontroli w poszczególnych województwach, gatunki roślin podlegających kontroli oraz metodyka kontrolna, zostaną przedstawione w najbliższych dniach przez ministra środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Próby materiału roślinnego, które będą pobierane do badań przez inspektorów, będą poddawane analizom w Centralnym Laboratorium.

Inspekcja prowadziła już podobne kontrole w związku z zakazem stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810. Skontrolowano wówczas 37 tysięcy gospodarstw i przeprowadzono około 4 tys. badań laboratoryjnych, które nie wykazały, aby w Polsce stosowano materiał siewny GMO.

PIORiN