bydło
fot. Fotolia

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014?2020.

Program ?Krowa plus? jest ubiegłoroczną obietnicą kampanii Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. PiS zapowiedział wówczas dopłaty dla rolników jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy np. poprzez zapewnienie dostępu do wybiegu lub zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20% ponad wymaganą minimalną.

Finalny kształt projektu nowelizacji ustawy zakłada, że rolnicy będą mogli otrzymać 595 zł rocznie za krowę mleczną, 329 zł na krowę mamkę za dostęp do wybiegów, 185 zł na krowę mleczną za wypas, 301 zł za lochę i 24 zł za tucznika.

Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników zajmujących się hodowlą bydła oraz trzody chlewnej. W sumie na ten cel zarezerwowano 50 mln euro.

Rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Źródło: www.money.pl