zbiór jęczmienia ozimego
fot. Marek Malcherek

Ze wstępnych prognoz wynika, że zbiory zbóż w krajach Unii Europejskiej, będą niższe niż przed rokiem ? informuje Copa i Cogeca.

Na rynku polskim, czynnikiem, który znacząco wpłynie na obniżenie plonów jest susza rolnicza. Z podobnym problemem zmagają się również pozostałe kraje Unii Europejskiej i szacuje się, że z tego powodu produkcja zbóż i nasion oleistych może spać o około 6%.

? Rolnicy w takich krajach, jak Łotwa, Litwa, Dania, Szwecja, Finlandia Polska i Niemcy zostali dotknięci przez suszę, która przybiera katastrofalne rozmiary. W innych regionach Europy ? na południu Francji i we Włoszech, panują powodzie. W zaistniałych okolicznościach, spodziewamy się, że zbiory zbóż w Unii Europejskiej, zmniejszą się o około 6% w porównaniu do roku 2017 ? powiedział Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej ds. zbóż Copa i Cogeca

W przypadku zbóż, szczególnie zauważalny jest spadek wielkości upraw pszenicy zwyczajnej, której łączny areał w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadł o 2,2%.

?  Szacujemy, że areał pszenicy zwyczajnej w porównaniu z rokiem ubiegłym spadł o 2,2 %, co wynika z faktu, że ceny producenta wciąż są niższe od kosztów produkcji, a rolnicy nieustannie odczuwają skutki spadku cen ?  uważa Schulman.

Szacuje się, że o 6% spadnie natomiast produkcja nasion oleistych, o czym poinformował Arnaud Rousseau, przewodniczący grupy roboczej ds. nasion oleistych Copa i Cogeca.

Spadki widoczne będą także w przypadku produkcji roślin wysokobiałkowych, które szacowane są na około 5%. Rousseau uważa, że wynika to przede wynika z zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych.

? W przypadku roślin wysokobiałkowych, spadek o 5 % (100 000 hektarów) w UE-28 w porównaniu z rokiem 2017 wynika głównie z zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych. Przewiduje się, że w związku z tym, produkcja roślin wysokobiałkowych zmniejszy się o około 1 milion ton ? powiedział Rousseau.

Copa i Cogeca zwróciła się również do Komisji Europejskiej z prośbą o pomoc dla rolników, którzy zmagają się z suszą i wezwała państwa członkowskie do pełnego wdrożenia narzędzi służących przeciwdziałaniu zagrożeniom klimatycznym.

Copa i Cogeca