fot. Fotolia

Z analizy najnowszych trendów konsumenckich wynika, że niebawem może rozpocząć się boom na kupno płynnych produktów jajecznych w miejsce jaj w skorupkach.

Autorzy raportów sugerują, że kluczowym czynnikiem przemawiającym za zmianą przyzwyczajeń konsumentów jest bezpieczeństwo.

Ze względu na fakt, że płynne produkty jajeczne poddawane są procesowi pasteryzacji, są gwarancją braku czynników zakaźnych, takich jak bakterie salmonelli.

Ponadto płynne produkty jajeczne dają większy komfort jeżeli chodzi o transport i przechowywanie, a także zapewniają łatwość dozowania i precyzyjnego dodawania do przygotowywanych dań.

Większość płynnych produktów jajecznych ma być sprzedawana jako płynne żółtka lub jako płynne białka, co powinno uniknąć mozolnej procedury rozdziału tych składników.

KIPDiP