burak cukrowy
fot. Krzysztof Przepióra

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że w Wielkopolsce rozpoczął się okres siewny buraków cukrowych. Jak donosi Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego ? LIZ w rejonie plantacyjnym cukrowni Środa Wlkp zostały zasiane pierwsze buraki cukrowe.

Siew wykonany został za pomocą technologii uprawy pasowej, a wilgotność gleby nie stanowiła przeszkód w jego prawidłowym wykonaniu.

Buraki cukrowe są roślinami, które są zbierane z pól między wrześniem a listopadem, a wcześniejszy termin siewu oraz sprzyjający przebieg pogody w okresie wegetacji, przekłada się na wyższe plonowanie.

Optymalne terminy siewu buraka cukrowego w Polsce przypadają na ogół na III dekadę marca i początek kwietnia. Przyjmuje się, że siew buraków cukrowych powinien nastąpić w momencie, kiedy temperatura gleby wynosi 5 stopni Celsjusza, a średnia temperatura dobowa jest wyższa niż 5 stopni Celsjusza. Duży wpływ na rozpoczęcie prac ma także wilgotność gleby.

Im krótszy czas od rozpoczęcia procesu kiełkowania nasion do wschodów buraków, tym większa szansa na zdrowe siewki, dlatego decyzja o rozpoczęciu siewu buraków cukrowych powinna być jednak podejmowana indywidualnie.

Zbyt wczesny siew i możliwe nadejście niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak przymrozki, może obniżyć polową zdolność wschodów w stosunku do już skiełkowanych nasion w glebie o nawet ponad 30%.

LIZ