znakowanie mięsa
fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych sprzeciwia się pomysłowi Koalicji TAPP związanym z wprowadzeniem na terenie Unii Europejskiej podatku od mięsa w celu podniesienia jego cen i zniwelowania emisji CO2 poprzez mniejszą hodowlę zwierząt.

W skład Koalicji TAPP wchodzą organizacje zajmujące się kwestiami zdrowia, rolnictwa, żywności i ekologii oraz firmy promujące weganizm. Swoje postulaty organizacja argumentuje troską o zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej wynikające z nadmiernej ilości spożywanego mięsa oraz zmniejszeniem emisji CO2.

Negatywnie na temat tego pomysłu wypowiedział się już minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Teraz zdanie to podziela także Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR uważa, że pomysł Koalicji TAPP jest szkodliwy dla gospodarstw rolnych oraz samych konsumentów. Dodatkowo wprowadzenie podatku może pozbawić pracy setek tysięcy rolników i pracowników branży przetwórczej mięsa w Unii Europejskiej (w tym w Polsce) oraz przyczynić się do upadłości gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa mięsa.

Ponadto Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa, organizacje proekologiczne nie uwzględniają wszystkich aspektów działalności rolniczej (bilans gazów cieplarnianych produkowanych i pobieranych przez produkcję roślinną i zwierzęcą) oraz wysiłków podejmowanych przez rolników i przetwórców w celu poprawy zrównoważenia europejskiego łańcucha hodowlanego, jak również wykorzystania obornika w celu polepszania struktury gleb poprzez zwiększenie zawartości próchnicy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreśla, że rolnicy działają proekologicznie prowadząc programy rolnośrodowiskowe oraz zielone inwestycje (biogazownie, fotowoltaikę, fermy wiatraków), które są tworzone głownie na obszarach wiejskich i stanowczo protestuje przeciwko próbie nałożenia podatku od mięsa.

Źródło: www.krir.pl