maszyny rolnicze na drogach publicznych
fot. Fotolia

Krajowa Rada Izb Rolnczych zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyłączenia pojazdów rolniczych przewożących płody rolne spod zakazu poruszania się pojazdów o określonym tonażu po drogach publicznych.

Powyższe rozporządzenie miałoby dawać ciągnikom rolniczym swobodną możliwość poruszania się po drogach w okresie zbiorów.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że wszelkie tego typu zmiany leżą w kompetencji zarządców drogi, którymi są:

? drogi krajowe: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
? drogi wojewódzkie: zarząd województwa;
? drogi powiatowe: zarząd powiatu;
? drogi gminne: wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Ponadto resort rolnictwa poinformował, że ze względu na fakt, iż każda droga publiczna ma określone wartości graniczne parametrów, decyzja o wyłączeniu pojazdów rolniczych przewożących płody rolne, spod zakazu poruszania się pojazdów o określonym tonażu po drogach publicznych, powinno podlegać indywidualnej ocenie zarządcy drogi.

KRIR