gro Unia rozdawanie jabłek
fot. Fotolia

Polska uzyskała zgodę na eksport jabłek na terytorium Kolumbii ? poinformował Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoim oficjalnym komunikacie.

W ostatnim czasie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i  Nasiennictwa oraz instytutami branżowymi prowadziło negocjacje z Kolumbijskim Instytutem Rolnictwa (ICA), który przedstawił wymagania fitosanitarne, jakie powinny spełniać jabłka sprowadzane z Polski.

W związku z powyższym, oficjalnie zakończona została procedura analizy ryzyka w eksporcie jabłek do Kolumbii, która stała się nowym rynkiem dla owoców z Polski.

MRiRW