mięso drobiowe
fot. Fotolia

Polska prowadzi starania zmierzające do wzrostu eksportu produktów rolno-spożywczych na terytorium Indii. W tym celu sekretarz stanu, Szymon Giżyński spotkał się z prezesem Forum Indyjskich Importerów Żywności (FIFI) ? Amitem Lohanim.

Podczas rozmów, sekretarz stanu poinformował, że Polska chciałaby systematycznie zwiększać wartość swojego eksportu na rynek indyjski, który dotychczas nie odzwierciedlał pozycji polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Według zapewnień Lohaniego, Indie powinny niebawem zdecydować się na większy import polskiej wieprzowiny, mięsa drobiowego, jabłek, owoców jagodowych, jak również produktów mlecznych, słodyczy i wyrobów alkoholowych.

Ponadto Forum Indyjskich Importerów Żywności (FIFI) ma wspierać w działaniach polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem na rynek indyjski. Dotyczy do także kontaktów z administracją indyjską w sprawie sprawnego przebiegu procedur związanych z dostępem polskiej żywności do rynku indyjskiego.

MRiRW