fot. Fotolia

Decyzja Polski w sprawie wprowadzenia zakazu importu litewskiej wieprzowiny z obszarów objętych ograniczeniami ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń odbiła się szerokim echem.

Zdaniem litewskich władz decyzja Polski jest niezgodna z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Pod koniec listopada 2018 roku zostało zawarte porozumienie polsko-litewskie obowiązujące przez okres sześciu miesięcy, na mocy którego oba kraje zadeklarowały handel wieprzowiną pochodzącą ze stref ASF.

W związku z trudną sytuacją na polskim rynku wieprzowiny, Polska zdecydowała się na wprowadzenie ograniczeń handlowych względem Litwy w połowie grudnia.

Zdaniem litewskich mediów, rząd Litwy chce załatwić powstały problem polubownie, ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, zdecyduje się na podobne ograniczenia względem Polski.

Tymczasem minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski odbył rozmowę telefoniczną z komisarzem Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Vytenisem Andriukaitisem na temat przywozu do Polski z Litwy żywych świń pochodzących z obszarów z ograniczeniami ? informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się strona litewska.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że podjęta decyzja podyktowana jest trudną sytuacją producentów trzody chlewnej w Polsce, która wynika nie tylko z niskich cen, ale także z braku możliwości sprzedaży świń do rzeźni położonych na obszarach z ograniczeniami. Ardanowski zwrócił także uwagę na ogromny wysiłek podjęte przez Polskę w celu eliminacji wirusa afrykańskiego pomoru świń.

? Podejmowane decyzje to konkretne efekty naszych działań w zakresie zwalczania tej choroby ? powiedział minister Ardanowski, informując że zostały one podjęte z pełną determinacją i były podyktowane troską aby nie wprowadzić ponownie wirusa afrykańskiego pomoru świń do stref od niego uwolnionych.

Minister rolnictwa poinformował także, że Polsce zależy na przestrzeganiu prawa unijnego i utrzymania bardzo dobrych stosunków sąsiedzkich z Litwą.

W tym celu mają odbyć się spotkania ? polskich i litewskich służb weterynaryjnych oraz ministrów rolnictwa obu państw z komisarzem Vytenisem Andriukaitisem, do którego ma dojść podczas Międzynarodowych Targów Zielony Tydzień w Berlinie.

MRiRW