bydło limousine
fot. Fotolia

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podsumował swoją wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podczas której rozmawiał z władzami ZEA na temat rozwoju współpracy w zakresie handlu artykułami-rolno spożywczymi z Polski.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są dla Polski niezwykle perspektywicznym rynkiem, na który trafiały dotychczas przede wszystkim słodycze i produkty mleczarskie.

Zdaniem Ardanowskiego Polska ma duże szanse na dalszy rozwój eksportu do ZEA, ale aby tak się stało musi przede wszystkim zachować możliwość uboju rytualnego.

? Jeżeli chcemy być obecni na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a jest to jeden z najbardziej obiecujących rynków na świecie, to musimy utrzymywać zasady halal ? poinformował minister rolnictwa.

Podczas wizyty ministra Ardanowskiego, omawiano także kwestię dodatkowego systemu certyfikowania mleka i produktów mlecznych oraz napojów, który ma zostać wdrożony w ZEA.

? Zjednoczone Emiraty Arabskie zamierzają wprowadzić dodatkowy system certyfikowania mleka i produktów mlecznych oraz napojów, który będzie generował firmom z Europy dodatkowe koszty. Tej kwestii dotyczyła misja gospodarcza komisarza Phila Hogana, któremu towarzyszyłem. Nasze stanowisko było jednoznaczne ? wysokie koszty dodatkowej certyfikacji wyeliminują z eksportu wiele małych firm ? poinformował Ardanowski.

Minister rolnictwa poinformował także, że podczas wizyty w ZEA poruszona została także kwestia eksportu polskich zbóż.

? Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wystąpiła do strony emirackiej, w odpowiedzi na zainteresowanie polskimi zbożami, z zapytaniem jakie wymagania musieliby spełnić polscy producenci zbóż. Ponieważ przez rok nie otrzymaliśmy odpowiedzi, podczas spotkania poruszyłem tę sprawę. Wszystkie odpowiedzialne za te kwestie ministerstwa wskazały osoby do bezpośredniego kontaktu, w celu rozwiązania tego problemu. Pani minister bezpieczeństwa poinformowała mnie, że będzie bezpośrednio nadzorować prace dotyczące relacji handlowych z Polską.

MRiRW