trzoda chlewna
fot. Fotolia

Polska prowadzi rozmowy z Białorusią w kwestii uznania regionalizacji i zniesienia ograniczeń nałożonych w związku z wystąpieniem w Polsce wirusa ASF. Rozmowy w tej sprawie odbyły się podczas VIII posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, które odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD.

Przypomnijmy, że polskie władze od dłuższego czasu prowadzą działania mające na celu zniesienie ograniczeń importowych wprowadzonych na produkty wieprzowe przez Białoruś ze względu na występowanie na terytorium Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Białoruś jest dla Polski jednym z głównych rynków zbytu w grupie krajów pozaunijnych jeżeli chodzi o artykuły rolno-spożywcze. Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na terytorium tego kraju w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 140,9 mln euro, co stanowi wzrost o 6% względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

MRiRW