gro Unia rozdawanie jabłek
fot. Fotolia

Tajlandia jest kolejnym po Tajwanie państwem, które zawarło porozumienie z Polską w zakresie otwarcia rynku dla polskich jabłek ? poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oficjalnym komunikacie.

Polska będzie mogła eksportować jabłka do Tajlandii na mocy zezwolenia importowego, które wydawane jest przez Departament Rolnictwa Tajlandii. Są one wydawane importerom, dlatego konieczne jest bezpośrednie nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy zainteresowanymi tajskimi importerami i polskimi eksporterami ? podaje resort rolnictwa.

Wymagania sanitarne w zakresie eksportu jabłek do Tajlandii obejmują:

? rejestrację podmiotów produkujących i pakujących owoce,
? wytyczne w zakresie pakowania i oznakowania opakowań, wykorzystywanych do transportu owoców,
? lustracje prowadzone przez producentów na obecność występowania w uprawie określonych organizmów szkodliwych oraz podejmowania działań zwalczających w przypadku ich zaobserwowania.

MRiRW podaje, że eksportowane będą mogły być wyłącznie owoce pochodzące od producentów oraz z pakowalni zarejestrowanych przez wojewódzkie inspektoraty przed tegorocznym sezonem na potrzeby eksportu jabłek do innych państw trzecich, a ich uprawa była kontrolowana i pozytywnie oceniona przez Inspekcję lub jednostkę certyfikującą.

MRiRW