rolnictwo ekologiczne
fot. Fotolia

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w piątek z ambasadorem Finlandii w Polsce, Juhą Tapio Ottmanem.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim perspektywy dalszej współpracy pomiędzy Polską i Finlandią w sektorze rolno-spożywczym. Polska chciałaby skorzystać z wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz regulacji prawnych dotyczących hodowli zwierząt futerkowych oraz produkcji żywności ekologicznej.

Finlandia jest krajem, któremu udało się pogodzić interesy producentów zwierząt futerkowych z oczekiwaniami opinii publicznej, dzięki czemu stanowi w tym zakresie wzór godny naśladowania. Ponadto Finowie mimo nie najlepszych warunków klimatycznych stali się jednym z głównych producentów żywności ekologicznej, co również stanowi inspiracje dla Polski.

Ponadto Finlandia jest krajem, który podobnie jak Polska uważa, że prawidłowe funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej wymaga odpowiedniego poziomu finansowania. Oba kraje dostrzegają potrzebę utrzymania dużego budżetu rolnego i będą sojusznikami w tym zakresie.

Problematyczną kwestią jest jednak fakt, że w lipcu bieżącego roku Finlandia obejmie przewodnictwo w Radzie UE, wobec czego zobowiązana jest do bezstronnego kierowania pracami Rady.

MRiRW