wieprzowina - ubojnia
fot. Fotolia

Kierownik litewskiej Państwowej Służby Kontroli Żywności i Weterynarii, Darius Remeika poinformował, że Litwa będzie dokładnie monitorować świnie i mięso wieprzowe przywożone z Polski.

Decyzja Litwy jest odpowiedzią na stanowisko Polski, która w połowie grudnia zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu litewskiej wieprzowiny z obszarów objętych ograniczeniami, czyli tzw. stref czerwonych ASF.

Postanowienia polskiego rządu były w dużej mierze podyktowane protestami rolników na autostradzie A2, które miały miejsce w grudniu. Oprócz decyzji o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na import do Polski świń i mięsa wieprzowego z Litwy, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski zdecydował się na odwołanie Krzysztofa Jażdżewskiego ze stanowiska Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt oraz ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Minister rolnictwa Litwy, Giedrius Surplys zapowiedział przed paroma dniami, że jeżeli nie uda się załatwić problemu polubownie, wówczas Litwa podejmie odwetowe kroki. Jednocześnie Surplys zauważył, że litewski eksport do Polski jest dziesięciokrotnie mniejszy niż eksport wieprzowiny z Polski na Litwę.

Strona litewska poinformowała również, że pod koniec listopada zostało zawarte porozumienie z Polską na okres sześciu miesięcy, na mocy którego oba kraje zdecydowały się handlować ze sobą wieprzowiną pochodzącą ze stref ASF.  W grudniu Polska złamała to postanowienie.

ZW