ferma świń
fot. Fotolia

Pomimo rozprzestrzeniającego się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz rezygnacji coraz większej liczby gospodarstw z hodowli świń, pogłowie trzody chlewnej w Polsce wzrasta.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło w grudniu 2019 roku 11 215,5 tys. sztuk i było wyższe o 187,7 tys. sztuk (o 1,7%) niż w analogicznym okresie roku 2018. W porównaniu z liczbą świń w czerwcu 2019 roku, pogłowie jest wyższe o 434,1 tys. sztuk, czyli o 4%.

W grudniu 2019 roku w Polsce odnotowano także wzrost pogłowia loch, które na przestrzeni ostatnich 10 lat miało tendencję spadkową. Pogłowie loch wyniosło w grudniu 756,8 tys. sztuk, z czego 519,5 tys. sztuk stanowiły lochy prośne. Oznacza to wzrost o 1,6% i 3,6% w stosunku do grudnia 2018 roku.

Poniżej udział poszczególnych grup produkcyjnych w Polsce w grudniu 2019 roku:

? prosięta o wadze do 20 kg ? 20,4%,

? warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ? 29,8%,

? trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój ? 43,0%,

? trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów ? 6,9%,

w tym:

? lochy na chów razem ? 6,7%,

? w tym lochy prośne ? 4,6%.

Import świń do Polski wyniósł 3669, 5 tys. sztuk i był wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku o 1,9%.

W grudniu 2019 roku najwięcej świń utrzymywano w Wielkopolsce (35,9%), na Mazowszu (11,1%) oraz w województwie łódzkim (10,5%) i kujawsko-pomorskim (9,8%).

Źródło: www.3trzy3.pl