fot. Fotolia

W terminie od 27 sierpnia do 14 września 2018 roku, hodowcy świń mogą składać wnioski o wsparcie w ramach dostosowania gospodarstw do zasad bioasekuracji ? informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomoc dotyczy wsparcia finansowego przy zakupie mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, pozostałych środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży i obuwia ochronnego, produktów biobójczych oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna przed dostępem zwierząt domowych.

Wsparcie ma na celu pomoc gospodarstwom w dostosowaniu się do zasad bioasekuracji i zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

Pomoc ma charakter de minimis w rolnictwie na refundację 75% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup wyżej wymienionego sprzętu.

Wnioski o wsparcie należy złożyć do kierownika odpowiedniego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosków konieczne jest dołączenie: odpowiednich dokumentów lub ich kser potwierdzających poniesienie określonych wydatków, oświadczenia o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

MRiRW