susza rolnicza 2019 kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych obawia się, że nie wszyscy rolnicy poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, będą mogli otrzymać pomoc suszową i domaga się udzielania wsparcia na analogicznych zasadach jak przed rokiem.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) powinna brać udział w konsultacjach projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tymczasem izby rolnicze zostały pominięte w tym zakresie i obawiają się, że rolnicy nie otrzymają adekwatnej i analogicznej pomocy jak przed rokiem.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że otrzymuje sygnały, że zmiana przepisów odnośnie szacowania strat w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej może spowodować, że większość gospodarstw z produkcją zwierzęcą nie osiągnie poziomu strat w wysokości 30% i zakwalifikowane zostanie do korzystania z pomocy de minimis.

Rozporządzenie Komisji UE 316/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku wyklucza z kolei pomoc dla  gospodarstw rolnych u których straty były mniejsze niż 30% na poziomie całego gospodarstwa, jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostały przekroczone pułapy de minimis, górny limit krajowy lub górny limit sektorowy. KRIR podkreśla, że między innymi dlatego tak ważne jest opiniowanie wszystkich aktów prawnych  dotyczących rolnictwa.

W związku z powyższym, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, aby przepisy dotyczące pomocy suszowej pozostały niezmienne w porównaniu z rokiem 2018.

KRIR