susza kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny przedłużyło termin składania wniosków o przyznanie wsparcia rolnikom w ramach tzw. pomocy suszowej, czyli wsparcia dla rolników, którzy w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, przymrozku lub powodzi doznali strat w swoich uprawach.

W drugiej połowie października, resort rolnictwa zdecydował się, że termin składania wniosków przez poszkodowanych rolników zostanie przesunięty z 31 października do 15 listopada.

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że ostateczny termin po raz kolejny uległ zmianie i zakończy się z dniem 29 listopada.

Przypomnijmy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, aby ubiegać się o wsparcie finansowe, szkody powstałe na powierzchni uprawy, muszą objąć co najmniej 30% danej uprawy.

MRiRW