Jan Krzysztof Ardanowski
fot. MRiRW

Szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski poinformował podczas poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami samorządu rolniczego o zamiarze powołania Polskiej Rady Rolnej.

Ponad polityczna reprezentacja rolników posiadałaby umocowanie prawne i miałaby zrzeszać wszystkie związki i organizacje rolnicze, które wspólnie reprezentowałyby interesy rolników.

Polska Rada Rolna miałaby dążyć do kompromisowego stanowiska niezbędnego przy tworzeniu ustaw, rozporządzeń i tworzenia kierunków rozwoju poszczególnych sektorów rolnych.

? Na świecie cały czas widać postępującą globalizację, która wymusza stworzenie bardzo silnej reprezentacji rolników. Ich głos musi być dobrze słyszany, a oni sami muszą być silnym partnerem w podejmowaniu decyzji ? poinformował Jan Krzysztof Ardanowski.

Pomysł powstania Polskiej Rady Rolnej powstał już w 2006 roku, ale wówczas nie udało się go zorganizować.

MRiRW