fot. Fotolia

Rok 2020 jest rokiem, w którym przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny (PSR).

Powszechny Spis Rolny będzie realizowany w całej Polsce w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

? osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
? osób prawnych,
? jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

? samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
? odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
? odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Podczas spisu, zbierane będą informacje dotyczące:

? osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
? położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
? osobowości prawnej,
? typu własności użytków rolnych,
? produkcji ekologicznej,
? rodzaju użytkowanych gruntów,
?powierzchni zasiewów według upraw,
? powierzchni nawadnianej,
? zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
? pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
? rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Źródło: www.spisrolny.gov.pl