fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim, wziął udział w spotkaniu z rolnikami, podczas którego zaprezentował założenia ?Planu dla wsi?

? Polskie rolnictwo i polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce ? poinformował premier.

? Jestem dumny, że tu w województwie kujawsko-pomorskim, na Ziemi Dobrzyńskiej, która była nazywana dobrą ziemią dobrych ludzi, pracowitych i gospodarnych mogę przedstawić założenia programu rolnego PiS, rządu dobrej zmiany ? stwierdził z kolei Ardanowski .

Minister rolnictwa podkreślił, ze założenia programu zostały opracowane na podstawie dialogu z polskimi rolnikami. Wraz z upływem czasu program będzie rozbudowywany i dopracowywany.

?Plan dla wsi? zakłada takie działania jak:

? większe dofinansowanie do paliwa rolniczego w celu zmniejszenia kosztów gospodarstw rolnych oraz zwiększone wsparcie finansowe do zakupu paliwa przeznaczonego do uprawy pól i hodowli bydła.

? Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, który przyczyniłby się do stabilizacji rynków rolnych i byłby alternatywą, dla firm, które zostały przejęte w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Rolnicy i producenci rolni mieliby zapewniony właścicielski i organizacyjny udział w firmach Holdingu.

? Zapewnienie rolnikom większych możliwości w zakresie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Rolnicy ? przede wszystkim właściciele mniejszych gospodarstw, mieliby mieć zapewniony bezpośredni udział w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

? Pomoc w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości ? przede wszystkim ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się charakterystyczna dla polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

? Wsparcie rolnictwa na terenach górskich poprzez wdrożenie specjalnej polityki rozwoju, której celem będzie lepsze wykorzystanie użytków zielonych i wspieranie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec.

? Wdrożenie programu poprawy żyzności gleb, którego celem będzie przeciwdziałanie suszy i innym zmianom klimatycznym. Będzie on polegał na wapnowaniu oraz zwiększeniu retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

?  Zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wspieranie ochrony gleb. Białko paszowe z zagranicy ma być sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

? Działania wspierające wykorzystanie surowców rolniczych w przemyśle oraz rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

MRiRW