fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim, wziął udział w spotkaniu z rolnikami, podczas którego zaprezentował założenia „Planu dla wsi”

– Polskie rolnictwo i polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – poinformował premier.

– Jestem dumny, że tu w województwie kujawsko-pomorskim, na Ziemi Dobrzyńskiej, która była nazywana dobrą ziemią dobrych ludzi, pracowitych i gospodarnych mogę przedstawić założenia programu rolnego PiS, rządu dobrej zmiany – stwierdził z kolei Ardanowski .

Minister rolnictwa podkreślił, ze założenia programu zostały opracowane na podstawie dialogu z polskimi rolnikami. Wraz z upływem czasu program będzie rozbudowywany i dopracowywany.

„Plan dla wsi” zakłada takie działania jak:

– większe dofinansowanie do paliwa rolniczego w celu zmniejszenia kosztów gospodarstw rolnych oraz zwiększone wsparcie finansowe do zakupu paliwa przeznaczonego do uprawy pól i hodowli bydła.

– Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, który przyczyniłby się do stabilizacji rynków rolnych i byłby alternatywą, dla firm, które zostały przejęte w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Rolnicy i producenci rolni mieliby zapewniony właścicielski i organizacyjny udział w firmach Holdingu.

– Zapewnienie rolnikom większych możliwości w zakresie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Rolnicy – przede wszystkim właściciele mniejszych gospodarstw, mieliby mieć zapewniony bezpośredni udział w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

– Pomoc w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości – przede wszystkim ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się charakterystyczna dla polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

– Wsparcie rolnictwa na terenach górskich poprzez wdrożenie specjalnej polityki rozwoju, której celem będzie lepsze wykorzystanie użytków zielonych i wspieranie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec.

– Wdrożenie programu poprawy żyzności gleb, którego celem będzie przeciwdziałanie suszy i innym zmianom klimatycznym. Będzie on polegał na wapnowaniu oraz zwiększeniu retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

–  Zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wspieranie ochrony gleb. Białko paszowe z zagranicy ma być sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

– Działania wspierające wykorzystanie surowców rolniczych w przemyśle oraz rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

MRiRW