brojlery
fot. Fotolia

Na początku lipca Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie wsparcia dla producentów drobiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przypomnijmy, że aktualnie hodowcy drobiu nie mogą korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ponieważ ich obszar działalności zaliczany jest jako dział specjalny. Oznacza to, że rolnicy specjalizujący się w hodowli drobiu są wykluczeni z możliwości korzystania z takich działań jak tworzenie grup producentów i organizacji producentów oraz modernizacja gospodarstw rolnych.

KRIR swój wniosek argumentował faktem, że hodowcy drobiu z powodu braku możliwości ubiegania się o wsparcie, mają o wiele mniejsze możliwości w zakresie inwestycji w nowoczesny sprzęt i urządzenia, co może prowadzić w przyszłości do problemów z konkurencyjnością produkcji polskiego drobiu.

W odpowiedzi na wniosek KRIR, resort rolnictwa poinformował, że nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu. Podkreślono jednak, że trwają prace w zakresie analizy potrzeb w obszarze wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku, co daje pewne nadzieje na zmiany w tym kontekście.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się także do KRIR z prośbą o udostępnienie wszystkich materiałów ? analiz, ekspertyz, opinii, które okazałyby się pomocne w nakreśleniu obecnej sytuacji producentów drobiu.

KRIR