Komisja Europejska - promocja żywności
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zakończone zostały prace parlamentarne związane z rządowym projektem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Ustawa ma być odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, którzy chcą mieć pewność, że produkty spożywcze, które kupują, nie zawierają w swoim składzie organizmów genetycznie zmodyfikowanych i nie były one wykorzystywane w procesie ich produkcji.

Przyjęcie ustawy jest jednym z etapów realizacji Planu dla Wsi, który jest jednym z filarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Znakowanie ?produktów wolne od GMO? ma być dobrowolne i będą mogły zostać nimi oznaczone następujące produkty:

? żywność pochodzenia roślinnego, ale wyłącznie taka, która ma odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy),

? żywność pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami ?bez GMO?,

? żywność wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do oznakowania,
pasze.

Ustawa dotycząca znakowania produktów wolnych od GMO wprowadza również w identycznej formie znaki graficzne zawierające oznaczenia słowne:

? ?bez GMO? ? w przypadku żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz,
? ?wyprodukowane bez stosowania GMO? ? w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia zwierzęcego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

MRiRW