fot. Krzysztof Przepióra

Pryszczarek kapustnik (Dasyneura brassicae), obok słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika, zaliczany jest do najgroźniejszych szkodników plantacji rzepaku ozimego.

Pryszczarek kapustnik jest owadem, który zimuje w kokonach, ok 10 cm pod powierzchnią gleby. Na wiosnę samice atakują plantację roślin kapustowatych. Dorosły osobnik swoim wyglądem przypomina małego komara. Jest muchówką o długości ok. 1,5 mm, odwłok ma koloru pomarańczowego, natomiast reszta ciała jest ciemno szara.

Dzięki uszkodzeniom, które powoduje chowacz podobnik, samice pryszczarka kapustnika dostają się do wnętrza łuszczyn, gdzie składają jaja. Mogą również atakować nieuszkodzone łuszczyny, wówczas wybierają te z cienką i delikatną skórką, dzięki czemu łatwo dostają się do środka.

W jednej łuszczynie rzepaku może żerować nawet kilkadziesiąt larw pryszczarka kapustnika. Zabarwienie larw jest zmienne, na początku są przeźroczyste, następnie białe, a z upływem czasu żółkną. Żywią się one sokiem z nasion i łuszczyn. Zasiedlone łuszczyny przez pryszczarka kapustnika są zdeformowane przy wierzchołku. Po ich pęknięciu wyrośnięte larwy wypadają na ziemię, gdzie przechodzą kolejne stadium rozwoju ? przepoczwarczenia.

W naszych warunkach klimatycznych przeważnie występują 2-3 pokolenia pryszczarka kapustnika. Rozwój jednego pokolenia zwykle trwa 3-4 tygodnie.

Stadium larwalne jest najgroźniejsze dla upraw rzepaku. Ich obecność powoduje żółknięcie łuszczyn, pękanie i obsypywanie się nasion, przez co można odnotować duże straty w plonie. Pryszczarek kapustnik jest agrofagiem, którego uszkodzenia stwarzają dogodne warunki dostępu dla innych niebezpiecznych chorób tj. szara pleśń czy sucha zgnilizna kapustnych.

Aby upewnić się czy konieczny jest zabieg oprysku należy sprawdzić czy przekroczony został próg ekonomicznej szkodliwości. Ocenę tę należy przeprowadzić w okresie kwitnienia rzepaku, najlepiej w godzinach porannych bądź wieczornych, wtedy muchówki są najmniej ruchliwe. Wykorzystuje się metodę strząsania (czerpakowania).

W rejonach, gdzie inny szkodnik ? chowacz podobnik jest nieliczny, próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 1 muchówka na roślinę. Natomiast w miejscach, gdzie stwierdzono liczne występowanie chowacza, próg wynosi 1 muchówka na 3-4 rośliny.

Najlepszym czasem zwalczania pryszczarka kapustnika jest okres opadania płatków kwiatowych. Najskuteczniejsze substancje czynne w walce z tym szkodnikiem to m.in. deltametryna, zeta-cypermetyna, bifentryna czy beta-cyfltryna. Z racji występowania kilku pokoleń w ciągu roku, należy bacznie obserwować plantację, ponieważ jeden zabieg może okazać się niewystarczający.

Źródło: www.mojarola.pl