fot. KRIR

W minionym tygodniu Polscy rolnicy zorganizowali dwa protesty wynikające z niekorzystnej ich zdaniem polityki rolnej.

Oprócz rolników protestowali także przedstawiciele izb rolniczych, którzy wraz z organizacjami rolniczymi z Litwy, Czech, Słowacji i Łotwy udali się do Brukseli, aby przedstawić instytucjom UE wspólne stanowisko.

Izby rolnicze z wymienionych krajów domagają się:

1) Zmian w systemie wypłat płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej w latach 2021-2027, tak aby płatności otrzymywane w Polsce, Litwie, Czechach, Słowacji i Łotwie, były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE.

2) Aby wysokość wsparcia dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostała co najmniej na takim samym poziomie jak w latach 2014-2020.

3) Aby ustanowić jednolity pułap dla wszystkich form wsparcia rolnictwa, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, a także jednolity pułap współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

4) Uproszczenia mechanizmów wsparcia oraz obciążeń administracyjnych  zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów.

5) Utworzenia  specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych, tak aby zachęcić młodych rolników i ułatwić im podejmowanie działalności. Izby chciałyby także, aby nowe podmioty w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją ?młodego rolnika?, także mogły otrzymać wsparcie.

KRIR