afrykański pomór świń - bułgaria
fot. Fotolia

Aktualna sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce nie napawa optymizmem.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej pokusił się o szczegółową analizę obecnej sytuacji rynkowej, przedstawiając kluczowe czynniki, które charakteryzują obecny stan sytuacji w Polsce.

? Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku, eksport polskiej wieprzowiny wyniósł 367 tys. ton (+3,3% r/r), podczas gdy import wieprzowiny do Polski wzrósł do 562 tys. ton (+7,8% r/r). Oznacza to, że w porównaniu z rokiem 2017, deficyt handlu wieprzowiną w Polsce pogłębił się o 18%.

? Chociaż pogłowie świń w Polsce i Europie wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, zauważalny jest spadek pogłowia loch. W Polsce wskaźnik ten wynosi -0,9% r/r, a w Europie -1,6% r/r. Spadek pogłowia macior wynika przede wszystkim z braku opłacalności produkcji, co w dalszym rozrachunku może spowodować ograniczenie podaży żywca na rynku i stopniowy wzrost cen skupu.

? W Polsce wciąż wzrasta import żywych zwierząt, przede wszystkim prosiąt z Danii. W pierwszych 10 miesiącach 2018 roku, do Polski trafiło ponad 5 milionów prosiąt z Danii, co oznacza wzrost o 6,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

? W październiku 2018 roku cena paszy pełnoporcjowej wyniosła 1169 zł/tonę (dane podane przez MRiRW), co oznacza, że była o 5,32% wyższa niż w roku 2017. Jeżeli chodzi o wskaźnik ceny tuczników w stosunku w porównaniu do paszy, to w październiku 2018 roku wyniósł on zaledwie 3,69. Przed rokiem było to 4,36.

? Ostatnie kilka tygodni przyniosło ożywienie na rynku warchlaków. Wzrosty cenowe widoczne są w Danii (10,6%), w Holandii (+37,5%) i Niemczech (+16,1%).

? Wzrastająca konkurencja, a także marże uzyskiwane z kilograma żywca, sprawiają, że powszechnym światowym trendem jest powiększanie skali produkcji warchlaków i tuczników.

KZP-PTCh