ketoza krów
fot. Fotolia

W minionym tygodniu w Szkocji potwierdzono pierwszy od wielu lat przypadek BSE (gąbczastej encefalopatii bydła) w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła.

Schorzenie nazywane potocznie chorobą szalonych krów wywoływane jest przez priony, czyli mikrocząsteczki zwierzęcego białka, które mogą pojawić się w organizmie zwierząt w wyniku karmienia ich mączką kostną.

Okazuje się, że ponowne pojawienie się choroby w Europie, może mieć wpływ na sytuację w branży drobiarskiej. Na dniach spodziewana jest bowiem decyzja Komisji Europejskiej w kwestii zatwierdzenia stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu drobiu, a komplikacje związane z pojawieniem się BSE mogą rzutować na decyzję Brukseli.

Zawieszenie, bądź odłożenie decyzji o stosowaniu mączek może z kolei negatywnie wpłynąć na próbę zwiększenia wykorzystania rodzimego białka w paszach w Polsce.

Analitycy twierdzą bowiem, że zmniejszenie importu genetycznie modyfikowanej soi może być możliwe tylko przy równoczesnym wprowadzeniu możliwości żywienia drobiu mączkami pochodzenia zwierzęcego.

KIPDiP