szarek komośnik
fot. Krajowa Spółka Cukrowa S.A

Szarek komośnik jest szkodnikiem, który od kilku lat wyrządza ogromne szkody w uprawach buraka cukrowego położonych we wschodniej części Polski.

W tym roku największe nasilenie żerowania szkodnika można zaobserwować w rejonach kontraktacyjnych Cukrowni Werbkowice i Cukrowni Krasnystaw, a konkretnie na terenie gminy Dołhobyczów i Strzyżów ? informuje Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Szarek komośnik jest szkodnikiem, który jest szczególnie aktywny podczas suchej i słonecznej pogody, a więc takiej, która towarzyszyła nam przez większość kwietnia.

Szarek komośnik jest szczególnie groźny dla plantacji w okresie wschodów buraków i w początkowej fazie ich rozwoju. Wynika to z cyklu życia szarka komośnika, który po opuszczeniu z zimowiska w glebie (następuje to zazwyczaj, kiedy temperatura powietrza oscyluje w granicach 10 stopni Celsjusza), musi uzupełnić energię do dalszego funkcjonowania i rozrodu.

Przy dużym nasileniu występowania szarka komośnika, możliwe jest zniszczenie całej plantacji ? uszkodzone zostają liścienie i pierwsze liście właściwe, dlatego ważne jest stałe monitorowanie plantacji. Jest to szkodnik, który żeruje w nocy, a w ciągu dnia chowa się w glebie, dlatego bardzo trudno go zauważyć.

Na dzień dzisiejszy do ochrony chemicznej plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem zarejestrowane są trzy insektycydy: Karate Zeon 050 CS, który posiada stałe zezwolenie oraz Proteus 110 OD i Cyperkill Max 500 EC, które póki co mogą być stosowane do dnia 12.07.2019 roku.

Cały czas poszukiwane są jednak nowe metody walki z szarkiem komośnikiem. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. we współpracy z instytucjami badawczymi oraz Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związkiem Producentów Cukru prowadzi badania zmierzające do wspomagania ochrony plantacji.

Jednym z takich rozwiązań są pułapki feromonowe, w które chwytane są szkodniki. Działanie to pozwala na odłowienie części osobników, dzięki i stopniowe ograniczanie liczebności populacji. Ponadto cukrownie wchodzące w skład spółki umożliwiły zaopatrzenie w feromony plantatorom, którzy samodzielnie zdecydowali się ustawić pułapki na plantacjach.

Należy jednak pamiętać, że pułapki feromonowe na szarka komośnika są wyłącznie działaniem wspomagającym, a po stwierdzeniu występowania szodników, nalezy zastosować ochronę chemiczną.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.